Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Workshop Trải nghiệm - NGHỆ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH


Cuộc sống là kết quả của những lựa chọn, nếu ta không thấy thích thú cuộc sống của mình ở hiện tại thì rõ ràng là đã đến lúc ta nên xem lại những lựa chọn mà mình đã có.

Hãy xem các lựa chọn bạn đưa ra trong cuộc đời mình, phần lớn trong số chúng thường được quyết định dựa trên những yếu tố nào? Có phải theo cảm xúc tức thời? Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng? Theo ý kiến phần đông những lời khuyên hay dựa trên một tầm nhìn xa trông rộng?

Xa hơn, đã khi nào chúng ta hối hận về những gì mình đã quyết định hành động hoặc thấy hối tiếc giá mà..vv...!? Vậy những gì khiến cho sự lựa chọn của chúng ta “nở hoa” và những yếu tố nào khiến chúng “bế tắc”? Đâu là những điểm chúng ta phải lưu ý, cân nhắc trước khi lựa chọn, trước khi quyết định? Workshop Trải nghiệm "Nghệ thuật Ra Quyết Định" là nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những điều này.

ĐĂNG KÝ: https://bit.ly/NTRQD062020
THỜI GIAN: 8H30 - 11H00, THỨ BẢY, 06/06/2020
ĐỊA ĐIỂM: TẦNG 5, SỐ 6, NGÕ 9, HOÀNG CẦU
HỌC PHÍ: KHÓA HỌC KHÔNG TÍNH PHÍ

0 nhận xét :

Đăng nhận xét