Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

TRIỆU VIỆC TỐT - TRIỆU NIỀM VUI | NHỊP SỐNG MỚI VTC10


Dự án Triệu Triệu Việc Tốt được phát trên chuyên mục Nhịp Sống Mới kênh truyền hình VTC10
https://youtu.be/tIiJAC1y9H4

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN TRIỆU TRIỆU VIỆC TỐT


Dự án dùng cách tiếp cận từ trong ra ngoài (inside-out) với ý thức việc chúng ta làm là quan trọng nhưng cách chúng ta làm như thế nào thì còn quan trọng hơn. Để hỗ trợ cách tiếp cận này, dự án hướng tới giúp mọi người kết nối với những phẩm chất tốt đẹp bên trong mình thông qua những hoạt động trải nghiệm, tương tác, biểu đạt và thiền sáng tạo.

Những người tham dự sẽ được mời điền vào một phiếu “Tôi tự hứa thực hiện những việc tốt”.

Số lượng các phiếu sẽ được thu thập để thống kê số việc tốt của dự án.
0 nhận xét :

Đăng nhận xét