Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VAI TRÒ ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

HỘI NGHỊ ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU

Với chủ đề "HÒA BÌNH THẾ GIỚI TRONG BÀN TAY MỖI CHÚNG TA", đại diện các tổ chức hoạt động hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn đã trình bày các dự án và tham luận của mình.

Tại hội nghị này, Inner Space trình bày tham luận về dự án Triệu Triệu Việc Tốt <www.TrieuTrieuViecTot.com>, với sự nghiệp bảo vệ hoà bình thế giới.

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VAI TRÒ ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Cam kết cho sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới
 => Xem thêm bài Giới Thiệu Dự Án Triệu Triệu Việc Tốt

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VAI TRÒ ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Chị Quách Hương - Trưởng dự án Triệu Triệu Việc Tốt (bìa trái)
=>>>  Đọc bài Ngày Hội Triệu Triệu Việc Tốt

ĐẠI BIỂU HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VAI TRÒ ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Đại diện các tổ chức tham dự hội nghị

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VAI TRÒ ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Đại diện dự án Triệu Triệu Việc Tốt chụp ảnh tại hội nghị
Đọc bài: Dự Án Triệu Triệu Việc Tốt
Xem thêm Hình ảnh Ngày Hội Triệu Việc Tốt - Triệu Niềm Vui

0 nhận xét :

Đăng nhận xét