Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

NHỮNG LỜI THÔNG THÁI XUYÊN THỜI GIAN

NHUNG-LOI-THONG-THAI-XUYEN-THOI-GIAN

Whatever you think about is revealed through your face. Think happy thoughts, and it’ll be visible on your face – it’s in your smile.
Mọi thứ được nghĩ đến trong đầu đều hiện rõ qua khuôn mặt. Hãy có những suy nghĩ hạnh phúc, và niềm hạnh phúc ấy sẽ rạng rỡ trên khuôn mặt bạn, trong nụ cười của bạn.

Don’t create obstacles. Don’t be afraid of obstacles. Be the one who overcomes all types of obstacles.
Đừng tạo ra trở ngại. Đừng lo sợ trở ngại. Hãy là người vượt qua mọi dạng trở ngại.

Don’t worry. Don’t hurry. Don’t curry, mix things up to create problems.
Đừng lo lắng. Đừng vội vàng. Đừng làm mọi thứ rối tung lên thành trở ngại.

Fear, worry and doubts deplete your energy and your inner strength. Change negative into positive and create energy and strength.
Sợ hãi, lo lắng và nghi ngờ rút cạn năng lượng và sức mạnh nội tâm của bạn. Hãy thay đổi những gì tiêu cực thành tích cực để tạo ra năng lượng và sức mạnh.

When you’re not sure about what to do, turn your mind within and touch your inner stillness. In stillness there’s clarity and you’ll know what you need to do.
Khi bạn không biết chắc mình phải làm gì, hãy hướng tâm trí đi sâu vào bên trong để chạm đến sự tĩnh tại. Trong tĩnh tại có sự sáng tỏ và rồi bạn sẽ biết mình cần phải làm gì.

God is my Power Supply – always there, always available.
Ông Trời - Cội nguồn sức mạnh lúc nào cũng hiện diện ở đó, sẵn sàng cho ta sử dụng.

Instead of worrying about how others perceive you, pay attention to how you perceive others.
Thay vì lo lắng về việc người khác cảm nhận thế nào về bạn, hãy chú ý đến việc bạn cảm nhận người khác như thế nào.

One of my mentors once said, ‘If you’re given a task, you’re also given the power to fulfil it.’ Trust yourself and have confidence in your inner capacity.
Một trong số những người thầy thông thái của tôi từng nói ‘Nếu con được giao cho một nhiệm vụ nào đó, con chắc chắn cũng sẽ được trao cho sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ ấy.’

Whenever I meet someone, I want to share with them the gifts of knowledge, peace, love and power.
Bất cứ khi nào tôi gặp gỡ ai đó, tôi đều muốn chia sẻ với họ những món quà là tri thức, bình an, tình yêu thương và sức mạnh.

I take light and might from God, and I have total faith that everything will turn out right.
Tôi đón nhận ánh sáng và sức mạnh từ Đấng Sáng tạo, và tôi có niềm tin trọn vẹn rằng mọi thứ sẽ đều suôn sẻ cả thôi.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét