Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

HÌNH ẢNH DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI TÌM HIỂU VÀ ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC TỐT [PHỐ ĐI BỘ HÀ NỘI]

Từ 30/12/2016 đến hết 5/2/2017, được sự đồng ý của UBND Thành phố và sở Văn hoá Thông tin, Trung Tâm Inner Space sẽ có một quầy thông tin giới thiệu về dự án Triệu triệu Việc tốt và các hoạt động của Inner Space tại đầu phố Lê Thạch (cạnh tượng đài Lý Thái Tổ và Bưu điện).

Trong thời gian này đã có hàng ngàn du khách đã tìm hiểu và đăng ký làm việc tốt, dưới đây là một số hình ảnh đặc biệt về du khách nước ngoài cam kết làm việc tốt.

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

Truyền cảm hứng cho những việc làm tốt được thực hiện và nhân rộng trong cộng đồng dựa trên nền tảng là sự thay đổi chính bản thân mỗi người theo hướng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

Tạo ra một làn sóng những người hứng thú, nhiệt tình làm việc tốt và làm việc tốt trở thành văn hóa ứng xử tự nhiên của mỗi con người.

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-TIM-HIEU-DU-AN-TRIEU-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

Một việc tốt là việc đem lại niềm vui và lợi ích cho mình và cho đời.

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

HINH-ANH-DU-KHACH-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT-MOI-NGAY

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

DU-KHACH-NUOC-NGOAI-TIM-HIEU-DANG-KY-LAM-TRIEU-VIEC-TOT

Nhận thức “Con người khi sinh ra vốn dĩ tốt đẹp” – Nhân chi sơ tính bản thiện – từ đó có thái độ và hành động nhân ái, vị tha đối với bản thân mình và tất cả mọi người.Ta có thể làm nhiều việc tốt như ta muốn, nhưng trước hết hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân mình tốt hơn cả thể chất lẫn tinh thần.
Việc tốt không phân biệt lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp, mà quan trọng là việc làm đó xuất phát từ trái tim.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét