Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

TÍCH CỰC ĐỐI VỚI BẢN THÂN (BUỔI 4) – KHÓA HỌC SỐNG TÍCH CỰC

 TÍCH CỰC ĐỐI VỚI BẢN THÂN (BUỔI 4) – KHÓA HỌC SỐNG TÍCH CỰC

 

Thời gian: 15:00 - 16:15 Chủ nhật 12/09/2021

Hình thức: Zoom Online

Hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Phượng

Chương trình không tính phí.

Đăng ký: https://bit.ly/STC1209

 

Nền tảng của một cuộc sống chất lượng là biết và sử dụng được những vẻ đẹp tiềm ẩn trong chính mình.
Buổi 4 Sống Tích Cực sẽ đem đến cho bạn:
- Tôi thật sự như thế nào?
- Làm thế nào để thay đổi bản thân theo hướng tốt đẹp, tích cực hơn?

 

Cô Nguyn Th Thanh Phượng là Tiến sĩ giáo dc. Cô cũng là Trưởng đại din và ph trách quan h chính ph ca Văn phòng đại din trường ĐH bang Arizona Hoa K ti Vit Nam. T năm 2012, cô dành thi gian cho công vic thin nguyn ti trung tâm Inner Space. Cô tham gia phiên dch và là MC trong nhiu chương mà Inner Space t chc, cô thc hành và ging dy v Thin định cũng như các khóa hc phát trin con người TP. H Chí Minh, Hà Ni, Dakmil…
0 nhận xét :

Đăng nhận xét