Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2023

LÀM BẠN VỚI THỜI GIAN


 LÀM BẠN VỚI THỜI GIAN 🥰

Thời gian lúc nào cũng quí. Nếu ta bỏ phí hiện tại, hiện tại mau chóng trở thành quá khứ. Thời gian có thể dài dằng dặc hoặc nhanh như tên, có thể thư thả hoặc nặng nề, phụ thuộc vào trải nghiệm của ta. Hôm nay, tôi trân quí thì giờ và sử dụng một cách đáng giá.

Hôm nay, chúng mình hội ngộ tại Workshop "Nghệ Thuật Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả" để cùng làm bạn với thời gian! 😊

0 nhận xét :

Đăng nhận xét