Thứ Năm, 22 tháng 7, 2021

2 PHÚT THIỀN CAFÉ 23/7/2021 – "BÌNH YÊN VỚI QUÁ KHỨ"

 2 PHÚT THIỀN CAFÉ 23/7/2021 – "BÌNH YÊN VỚI QUÁ KHỨ"


Các nghiên cứu về tâm trí cho thấy chúng ta dành 85% thời gian cho quá khứ.

Hãy cùng chúng tôi khám phá bài thiền ngắn 2 phút để hỗ trợ chúng ta bình an với quá khứ, để có thể tận hưởng trọn vẹn hiện tại và tương lai.

Hình thức: ZOOM ONLINE
Thời gian: 08:30 – 09:00, 23/07/21
Người hướng dẫn: Trish Summerfield
Ngôn ngữ: Học tiếng Anh, có phiên dịch tiếng Việt
Link đăng ký: https://forms.gle/EHH71tQ2P7KpWxBs90 nhận xét :

Đăng nhận xét