Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

VƯỢT QUA SỰ TỰ CHỈ TRÍCH - OVERCOMING SELF CRITICISM

 VƯỢT QUA SỰ TỰ CHỈ TRÍCH - OVERCOMING SELF CRITICISM

Nếu bạn đã trải qua những lời chỉ trích từ người khác, bạn có xu hướng bắt đầu chỉ trích chính mình. Khi bạn thêm điều này vào thói quen so sánh bản thân với người khác, nó sẽ dẫn đến hình ảnh tiêu cực về bản thân. Vì vậy, ngay cả khi bạn có những phẩm chất và tài năng tuyệt vời, bạn vẫn có thể đánh giá thấp về bản thân và rơi vào vòng tự phê bình.
Bằng cách phát triển lòng tự trọng được xây dựng dựa trên kiến thức về tôi là ai, những phẩm chất và giá trị của tôi, bạn có thể nhận ra các kiểu chỉ trích của mình và chuyển đổi thói quen này thành thói quen nâng cao sức mạnh bản thân.
Hướng dẫn: Mark Fleming
Thời gian: 20:00 - 21:00 15/7/2021
Hình thức: Zoom Meeting0 nhận xét :

Đăng nhận xét