Thứ Ba, 13 tháng 7, 2021

SỨC MẠNH QUYẾT ĐỊNH - nằm trong chuỗi Workshop 8 Sức mạnh Tâm hồn do Inner Space thực hiện

 SỨC MẠNH QUYẾT ĐỊNH - nằm trong chuỗi Workshop 8 Sức mạnh Tâm hồn do Inner Space thực hiện

- Khoá học không tính phí
- Hướng dẫn: Trish Summerfield
- Thời gian: 20:00 - 21:00 13/7/2021
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh có phiên dịch sang tiếng Việt
- Hình thức: Zoom Meeting🧡 SỨC MẠNH RA QUYẾT ĐỊNH Là khả năng đánh giá chất lượng lựa chọn, quyết định ở bản thân và người khác.
🧡 Sức mạnh ra quyết định thực chất được kết nối với sức mạnh phân biệt. Nó sẽ sáng tỏ hơn rất nhiều khi đã có sức mạnh phân biệt. Thông thường tôi có thể nhận ra hướng hành động tốt nhất, nhưng nếu không có sức mạnh ra quyết định, tôi sẽ không thể làm theo những gì tôi đã phân biệt được.
🧡 Sức mạnh ra quyết định này đòi hỏi tôi phải hoàn toàn tách bạch, không gắn kết gì đối với kết quả trong quyết định của mình. Mọi kỳ vọng về kết quả cũng có thể tạo ra lo lắng, nghi ngờ, hoang mang và cuối cùng là sự thất vọng. Tôi cũng phải hiểu rằng bất cứ quyết định nào của tôi đều nên là chính xác - tôi sẽ luôn học hỏi và hưởng lợi từ nó.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét