Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021

SỨC MẠNH ĐỐI MẶT

 SỨC MẠNH ĐỐI MẶT


Hướng dẫn: Trish Summerfield
Thời gian: 20:00 - 21:00 10/8/2021
Hình thức: Zoom Meeting
https://bit.ly/SMDM1008

Là khả năng trở nên trung thực, giải quyết những trở ngại bên trong lẫn bên ngoài, các bài thi trắc nghiệm và những thách thức.

Các thuộc tính chính của sức mạnh này là lòng can đảm và sự trung thực. Sức mạnh đối mặt được cân bằng với yêu thương và sự hiểu biết. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể chịu trách nhiệm cho những sai lầm của chính mình và có lòng can đảm để hành động dựa trên các giá trị của chúng ta.0 nhận xét :

Đăng nhận xét