Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU DỰ ÁN TRIỆU TRIỆU VIỆC TỐT TẠI KHU PHỐ ĐI BỘ

DU-AN-TRIEU-TRIEU-VIEC-TOT-TRUNG-TAM-INNER-SPACE-DAO-DUC-TOAN-CAU

Được sự đồng ý của UBND Thành phố và sở Văn hoá Thông tin, vào các tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ 30/12/2016 đến hết 5/2/2017, Trung tâm Inner Space sẽ có một quầy thông tin giới thiệu về dự án Triệu triệu Việc tốt và các hoạt động của Inner Space tại đầu phố Lê Thạch - Hà Nội.DU-AN-TRIEU-TRIEU-VIEC-TOT-TRUNG-TAM-INNER-SPACE-DAO-DUC-TOAN-CAU

DU-AN-TRIEU-TRIEU-VIEC-TOT-TRUNG-TAM-INNER-SPACE-DAO-DUC-TOAN-CAU

Mục tiêu của Dự Án Triệu Triệu Việt Tốt

Dự án đặt mục tiêu truyền cảm hứng để mỗi người tham gia làm ít nhất 3 việc tốt 1 ngày trong vòng 1 năm. Dự án hướng đến đối tượng là tất cả mọi người....Đọc tiếp

DU-AN-TRIEU-TRIEU-VIEC-TOT-TRUNG-TAM-INNER-SPACE-DAO-DUC-TOAN-CAU

DU-AN-TRIEU-TRIEU-VIEC-TOT-TRUNG-TAM-INNER-SPACE-DAO-DUC-TOAN-CAU

Dự Án Triệu Triệu Việc Tốt giới thiệu tại Hội Nghị Đạo Đức Toàn Cầu

DU-AN-TRIEU-TRIEU-VIEC-TOT-TRUNG-TAM-INNER-SPACE-DAO-DUC-TOAN-CAU

DU-AN-TRIEU-TRIEU-VIEC-TOT-TRUNG-TAM-INNER-SPACE-DAO-DUC-TOAN-CAU


DU-AN-TRIEU-TRIEU-VIEC-TOT-TRUNG-TAM-INNER-SPACE-DAO-DUC-TOAN-CAU

Ngày Hội Triệu Việc Tốt, Triệu Niềm Vui

Đây cũng là cơ hội để cùng Inner Space tạo “Ngân hàng việc tốt” và lan tỏa những câu chuyện người tốt, việc tốt đến cộng đồng.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét