Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

 

Ngày 23 ông Công ông Táo

Ngày 23 tôi cũng báo cáo bản thân

Một năm thế giới xoay vần

Một năm tôi giữ tinh thần bình yên!
0 nhận xét :

Đăng nhận xét