Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Workshop: SỨC MẠNH PHÂN ĐỊNH

 SỨC MẠNH PHÂN ĐỊNH


Tìm hiểu khả năng nắm bắt điều tinh tế, nhận biết thật - giả, thực - ảo, lợi - hại để có hành vi thoả đáng theo hướng tích cực. Chỉ khi thấu hiểu các quy luật tự nhiên và các nguyên tắc chi phối cả đời người, tôi mới có thể nhìn ra sự thật bằng con mắt thông tuệ.

WorkShop Sức mạnh Phân định 18:30-20:00 Thứ Sáu 16.04.2021 Âu Cơ

Link đăng ký: http://bit.ly/SMPD0420210 nhận xét :

Đăng nhận xét