Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

[online seminar] CỦNG CỐ SỨC MẠNH Ý CHÍ

 [online seminar] CỦNG CỐ SỨC MẠNH Ý CHÍ

“Ý chí là khả năng chống lại những cám dỗ ngắn hạn để đạt được các mục tiêu dài hạn”.
Cũng như bạn có thể tăng cường luyện tập để có cơ thể săn chắc, thì sức mạnh cũng có thể được tăng cường theo cách tương tự, nhờ tập luyện. Cũng giống như với nhiều thứ trong cuộc sống, có cái sẽ khó khăn và có cái sẽ tự nhiên và đơn giản. Buổi nói chuyện này sẽ tiết lộ phương pháp củng cố sức mạnh ý chí của chúng ta một cách đơn giản, mà vẫn luôn cảm thấy thoải mái và hăng hái, nhiệt huyết.
Thời gian: 20:00 – 21:00, 16/06/21
Người hướng dẫn: Diễn giả người Anh Mark Fleming
Ngôn ngữ: Tiếng Anh có phiên dịch tiếng Việt
MỌI KHOÁ HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG DO INNER SPACE THỰC HIỆN ĐỀU KHÔNG THU PHÍ!0 nhận xét :

Đăng nhận xét