Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

2 PHÚT THIỀN CAFE - TỪ SỢ HÃI ĐẾN BÌNH TĨNH

 2 PHÚT THIỀN CAFE - TỪ SỢ HÃI ĐẾN BÌNH TĨNH


99,9% những điều chúng ta sợ KHÔNG BAO GIỜ xảy ra. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi làm tổn hại tâm trí và cơ thể của chúng ta, đồng thời không cho phép chúng ta tận hưởng hạnh phúc của giây phút hiện tại. Sợ hãi làm suy yếu tâm trí của chúng ta và giảm hiệu quả của chúng ta trong việc ứng phó với những thách thức.

Hãy trải nghiệm 2 phút thiền định để bước từ Sợ hãi đến Bình tĩnh.

Thời gian: 08:30 – 09:00 ngày 2 Tháng Bảy, 2021.
Link đăng ký: https://forms.gle/1tKjGGGhCHSkXfbQA
Người hướng dẫn: Trish Summerfield

[ Ngôn ngữ: Học tiếng Anh  Có phiên dịch tiếng Việt ]


Điện thoại hỗ trợ: 0703028236 (Telegram/ Zalo)
0 nhận xét :

Đăng nhận xét