Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

SỨC MẠNH RÚT LUI - CHUỖI WORKSHOP 8 SỨC MẠNH


SỨC MẠNH RÚT LUI - CHUỖI WORKSHOP 8 SỨC MẠNH

Thời gian: 20:00 - 21:00; 22/6/2021

Hình thức: Học trực tuyến trên zoom

Người hướng dẫn: Trish Summerfield

Ngôn ngữ: Tiếng Anh có phiên dịch tiếng Việt

Đăng ký: https://tinyurl.com/sucmanhrutlui

Sức mạnh rút lui – sức mạnh hướng nội giúp bạn lặn sâu vào đáy tâm hồn mình để tìm ra báu vật của các sức mạnh cùng giải pháp cho các vấn đề. Với sức mạnh rút lui, bạn có thể đánh thức NHÀ THÔNG THÁI trong chính mình. Bí mật về sức mạnh hướng nội sẽ được giải mã ở workshop online qua zoom với diễn giả quốc tế Trish Summerfiled: SỨC MẠNH RÚT LUI – CHUỖI WORKSHOP 8 SỨC MẠNH.0 nhận xét :

Đăng nhận xét