Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

BÌNH YÊN trong THINH LẶNG…

 


BÌNH YÊN trong THINH LẶNG… 


Tĩnh lặng là khi cho phép mình có một không gian nho nhỏ,

Tĩnh lặng là khi cho phép mình có một khoảng thời gian ở riêng,

Tĩnh lặng cũng là khi thấy mình đứng giữa muôn chiều lựa chọn,

Là khi muốn tìm Sáng suốt và tự tin,

Là khi biết có một con đường nhỏ,

Dẫn lối về thư thái và bình an,

Bình yên đó, chỉ bằng một suy nghĩ,

Bắt đầu nào, chỉ cần dừng chân chậm lại

Bắt đầu nào, hỡi tâm trí tôi ơi!

Bình yên....

0 nhận xét :

Đăng nhận xét