Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Làm Bạn Với Con VTV2 - KHÔNG SO SÁNH


Chuyên mục "Làm Bạn Với Con" của VTV2 với chủ đề KHÔNG SO SÁNH, đã được ghi hình tại Chương Trình Inner Space.

Inner Space hoạt động theo hình thức không vị lợi nhuận và tự trang trải về mặt tài chính. Với mục đích phục vụ cộng đồng và tạo điều kiện để tất cả mọi người có thể tham gia, các chương trình và khóa học đều được tổ chức KHÔNG THU PHÍ. Mọi đóng góp tự nguyện về mặt tài chính từ các học viên, cá nhân, tổ chức đều nhằm mục đích mở rộng các hoạt động phục vụ cộng đồng. http://bit.ly/XXkHKT

Website Inner Space Hà Nội: http://InnerSpaceHn.vn/


Inner Space chúc phụ huynh luôn Bình An - Hạnh Phúc - Cùng với người con yêu dấu.

-----------------------------------------

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KHÓA HỌC TẠI INNERSPACE:

LỊCH HỌC HÀNG THÁNG: http://bit.ly/1mT2TBh

KHOÁ HỌC: tham khảo tờ rơi Anh/Việt
http://bit.ly/IShnbrochure2013

INNERSPACE CAFÉ
Hoạt động trải nghiệm Giá trị dành cho giới trẻ từ 18 - 25 tuổi.
http://www.facebook.com/ColorOfTheSoul

SUY TƯỞNG MỖI NGÀY
Bắt đầu mỗi ngày với một suy ngẫm sâu sắc và ý nghĩa
http://www.facebook.com/SuyTuongMoiNgay

0 nhận xét :

Đăng nhận xét